Poznaj Bijakowy Rozdrabniacz Biomasy BRB-150

Rozdrabniacz bijakowy w wersji przyczepianej lub zawieszanej jest urządzeniem przeznaczonym do rozdrabniania biomasy z uformowanego rzędu ściętych gałęzi drzew owocowych w sadach i winnicach lub z pokosu ściętej biomasy na plantacjach energetycznych. Rozdrabnianie wykonywane jest nożami uchylnymi (bijakami, młotkami) zamocowanymi do wału wirującego w komorze rozdrabniacza. Sprężona wirująca mieszanka biomasy z powietrzem, wyrzucana jest poprzez lej wyrzutowy do worków typu Big-bag, skrzynio-palet sadowniczych lub przyczepy.

prev next

Poniżej obejrzyj film z pracy w sadzie. a także zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat BRB-150:

Urządzenie jest szczególnie przydatne dla sadowników oraz leśników jak również osób zajmujących się prowadzeniem plantacji drzew energetycznych. Prosta obsługa umożliwia pracę jedynie jednej osoby. Sterowanie pracą podzespołów hydraulicznych realizowane jest z kabiny ciągnika z pomocą przenośnego pulpitu sterowniczego, co umożliwia podpięcie ciągnika posiadającego jedynie dwa zew. wyjścia hydrauliczne. Pomimo dużej masy własnej urządzenie może współpracować z niewielkimi ciągnikami sadowniczymi dzięki niezależnemu układowi jezdnemu sterowanemu hydraulicznie dzięki czemu maszyna nie musi być zaczepiana pod trzypunktowy układ zawieszenia ciągnika i jest ciągnięta na własnych kołach. Występuje kilka wersji urządzenia w zależności od sposobu sprzężenia z ciągnikiem (jego wielkość) jak również wyposażenia dodatkowego uzależnionego do potrzeb użytkownika.

Urządzenie zostało skonstruowane by wyjść na przeciw problemowi sadowników i plantatorów dotyczącego pozbywania się gałęzi po przecinkach pielęgnacyjnych na plantacji. Prace te są wykonywane często nawet dwukrotnie w ciągu roku. Najnowsze badania potwierdzają iż niewskazane jest rozdrabnianie gałęzi i pozostawianie ich w międzyrzędziach, gdyż stanowią źródło dla rozwijających się chorób stanowiących zagrożenie dla całej plantacji. Urządzenie BRB umożliwia w szybki i łatwy sposób pozbycie się gałęzi z każdego rodzaju plantacji sadowniczej, przy poniesionych niewielkich nakładach pracy. Maszyna współpracuje z ciągnikiem o średniej i dużej mocy i do obsługi całego zestawu wystarczy operator ciągnika. Uzyskujemy dzięki temu efektywną i wydają pracę, dzięki czemu zaraz po wykonaniu prac pielęgnacyjnych polegających na przycinaniu gałęzi można dokonywać oprysków ochronnych gdyż wszystkie międzyrzędzia są przejezdne.

Ogromną korzyścią z zastosowania urządzenia jest możliwość wykorzystania pozyskanej biomasy na różne sposoby. Dzięki możliwości jej magazynowania w worki typu BIG-BAG, skrzynio-palety bądź przyczepki właściciel może szybko i sprawie wywieść je poza plantację, wy wyeliminować możliwość rozwoju potencjalnych chorób grzybiczych bądź pleśniowych. Zastosowanie urządzenia BRB ma wymierne korzyści nie tylko dla samej plantacji ponieważ, pozyskane zrębki stanowią idealny materiał do spalania w piecach CO jak również nagrzewnicach powietrza, dzięki niej nie tylko pozbywamy się gałęzi po przecinkach sadowniczych ale również możemy uzyskać darmową energię grzewczą. Uzyskany materiał spełnia wymogi większości elektrociepłowni w Polsce jak również kompostowni, które bardzo chętnie taką biomasę odbierają. Sadownik więc nie tylko dzięki jej zastosowaniu pozbywa się problematycznych gałęzi które do tej pory większość z nich usuwała mechanicznie poza plantację i paliła, ale również może wykorzystać tą ogromną energię w nich zgromadzoną do pozyskania energii cieplnej we własnych domach. Istotą jest również iż spalanie biomasy zaliczamy do odnawialnych źródeł energii gdzie w znaczny sposób przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Badania polowe potwierdzają iż z areału o powierzchni sześciu hektarów ze średnim nasadzeniem, można pozyskać około 15ton zrębków, które w przeliczeniu na swoją kaloryczność równoważą się z około 9ton węgla kamiennego, co stanowi pokrycie energetyczne dla ogrzania średniej wielkości domu przez cały sezon grzewczy. Stosowanie samej maszyny na plantacjach przyczyni się w znacznym stopniu do zmniejszenia konieczności wykonywania oprysków pestycydami. Wynika to z faktu iż pozbywamy się potencjalnych zarodków chorób grzybiczych i pleśni, które rozwijają się w pozostawionej biomasie w międzyrzędziach. Urządzenie więc umożliwia zaoszczędzenie w ilości i rodzaju stosowanych oprysków jak również zapewnienia pozyskanie biomasy dla samowystarczalnej produkcji energii grzewczej w domach.


Zobacz film z pracy BRB-150