w imieniu ACS finasowanie przygotuje Pan Maciej Derlak, tel. 695 996 359

FINANSOWANIE DLA KLIENTÓW ACS

Korzystne finasowanie na marki: TEHNOS, ZUPAN, GORENC, ATI, VIGOLO, SELVATICI.

Nasze oferty leasingu są przejrzyste i zawierają istotne informacje dla naszego klienta. Poniżej przedstawiamy przykładowe punkty, które są zawarte w ofercie leasingu:
- przedmiot i warunki leasingu
- długość umowy: Określenie okresu trwania umowy leasingowej.
- miesięczna rata: Wskazanie wysokości miesięcznej raty leasingowej.
- opcja wykupu: Informacja o możliwości wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.
- wartość wykupu: Podanie kwoty, jaką klient musiałby uiścić w przypadku wykupu na koniec umowy.
- oprocentowanie: W przypadku leasingu finansowego, podanie wysokości oprocentowania.
- opłaty dodatkowe: Wymienienie ewentualnych opłat dodatkowych, np. opłata za ubezpieczenie.
- wymagane zabezpieczenia: Informacja o wymaganych zabezpieczeniach, jeśli takie istnieją (np. kaucja).w